Markalarımız

Poltek

2004 yılında kurulan Poltek, iş hedefleri doğrultusunda süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş yapış şekli için gerekli kültürel değişim bilincinde ve hakimiyetinde bilişim şirketleri arasında yerini almıştır.

Sistem konsolidasyonu uygulayabilmek, hangi şartlarla karşılaşılsa bile şirketin teknolojik alt yapısının kontrolünü sağlamada ve üyelerimize daha sadeleşmiş o kadar da genişletilmiş hizmetler ve ortamları sunmada kendini gösteriyor. Benimsediğimiz kurumsal çeviklik stratejisiyle, erişimin artırılması, birbirinden farklı veri depolama sistemlerimizi düzenleyen konsolidasyon planı, veri tabanları ve uygulamalarını daha az sunucuyla çalıştırmak, yüksek kullanılabilirlik, çağrı merkezi ve uygulamaya geçilen diğer projeler.

Poltek Teknoloji ve Yazılım A.Ş. teknolojik gelişmelerde, daha iyi hizmet sunmada ve bunun sonunda başarıyı yakalamada bilgi sistemlerinin değişen rollerini takip etmek, daha iyi bilgi akışı, uyum, üyelerin devamlılığını sağlamak için altyapı oluşturmuş, fikri ve projeleri olan bir şirket olarak daha iyiye daha ileriye demektir.