Hakkımızda

Şirket Hakkında

Entegre Pazarlama İletişimi alanında hizmet vermek üzere bu alanda birçok başarılı çalışmalar yapmış, tecrübeli bir ekip ile yola çıkan Paprika İletişim, hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanallardan ulaşma vizyonu ile pazarlama iletişimi stratejileri belirler. Bu stratejileri belirlerken de tüm kaynak ve imkanları birbiriyle uyumlu hale getirip, faaliyetler arasında bir bütünlük sağlamaya çalışır. Marka ve kurumlara stratejik iletişim danışmanlığı ve etkinlik hizmetleri konusunda hizmet verir.

Paprika İletişim, bütünleşik pazarlama iletişimi stratejilerini oluştururken;

Paprika İletişim’e göre bütünleşik pazarlama iletişimi; hem bir süreç hem de bir konsepttir...

Süreçtir çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Bir konsepttir çünkü pazarda üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı faaliyetlerin pazarlama karması ile bütünleşmesini sağlayan genel bir sinerji oluşturmaktadır.

Çalışma Prensipleri